Garasjevask mandag 8.mai

Utsyns garasje vaskes mandag 8.mai. Det er satt opp oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

GARASJEVASK mandag 8. mai 2017

Arbeidet vil pågå i tiden kl. 0730 til kl. 1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor det er fall fra garasjegulv til bod.

Parkerte kjøretøy og gjenstander kan bli fjernet på eiers risiko. Kostnader knyttet til dette eller etter­vask faktureres eier av parkerings­plassen, jf. vedtektenes § 20, 3.ledd.

Hverken styret i Utsyn BS eller Vaktmester Andersen tar ansvar for skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken

blir gjennomført uten hindringer
Oslo, den 18. april 2017
Styret i Utsyn BS

Viktig melding: Datoer for vask og maling av Utsyns garasje

Utsyns garasje vaskes og males hverdager i perioden 23.februar til og med 6.mars. Arbeidet pågår fra klokken 07.45 til 17.00. Parkeringsplassene kan brukes mellom klokken 17.00 og 0745.

PLAN 2 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 23.februar, 27.februar, 28.februar og 1.mars.

PLAN 1 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 24.februar, 2.mars, 3.mars og 6.mars.

Hvis kjøretøy ikke fjernes, påløper det ekstra kostnader. Disse kostnadene vil bli viderefakturert eier av den enkelte parkeringsplass.

Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke parkeringsplasser og fellesarealer i garasjen til oppbevaring av private gjenstander, bortsett fra dekk og skiboks, jf husordensreglenes punkt 9.2. De dagene det pågår vask og maling må også dekk og skibokser fjernes. Gjenglemte dekk og skibokser blir fjernet av sameiets vaktmester, på eiers regning og risiko. Sameiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlig for å varsle sine leietagere, og står ansvarlig hvis leietagere ikke fjerner kjøretøy og eventuelle dekk/skibokser.

Arbeidene utføres av Alliero AS. Les om firmaet på www.alliero.no. Sameiets tidligere forretningsfører, Arild Veiby, er engasjert som prosjektleder. Henvendelser om prosjektet: Send en e-post til styret@utsyn.info

Oslo, 13.februar 2017, styret i Utsyn Boligsameie

Garasjevask onsdag 18.mai

Utsyns garasje vaskes onsdag 18.mai. Arbeidet starter 08 og avsluttes ca 16. Alle biler må være ute av garasjen senest 07.50. Seksjonseiere som leier ut sin parkeringsplass har ansvaret for å varsle leietagere.
Kostnader ved tauing eller ettervask faktureres eier av den enkelte parkeringsplass, ref vedtektenes § 20, 3.ledd. Hvis tauing blir løsningen, skjer dette på eiers risiko.
Årets vask utføres av Vaktmester Andersen AS, Utsyns vaktmesterfirma.