Rettelse: Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5

Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5 natten mellom torsdag 12. og fredag 13.oktober, slik det ble opplyst på oppslag fra driftsentralen PPØ i forrige uke.

Utsyn har sin vanntilførsel fra rør i Stensberggt, og berøres ikke av arbeidene som pågår i Pilestredet Park.

Den feilaktige opplysningen skyldtes en misforståelse hos driftsentralen PPØ, som eies av alle grunneierne i Pilestredet Park.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *