Motoren i ventilasjonsanlegget skiftes 3.januar

Torsdag 3.januar skifter sameiets serviceleverandør Solland AS motor i ventilasjonsanlegget. Arbeidet starter klokken 09.00 og tar ca fire timer, med forbehold om at det oppstår uforutsette problemer.

Ventilasjonsanlegget vil være ute av funksjon i hele arbeidsperioden.

Arbeidet var opprinnelig planlagt 21.desember, men måtte utsettes fordi det ble levert ny motor av feil størrelse. Feilen blir ikke belastet sameiet.

Rettelse: Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5

Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5 natten mellom torsdag 12. og fredag 13.oktober, slik det ble opplyst på oppslag fra driftsentralen PPØ i forrige uke.

Utsyn har sin vanntilførsel fra rør i Stensberggt, og berøres ikke av arbeidene som pågår i Pilestredet Park.

Den feilaktige opplysningen skyldtes en misforståelse hos driftsentralen PPØ, som eies av alle grunneierne i Pilestredet Park.

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder “Hvem svarer på hva i Utsyn” er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Begge dokumenter sendes også ut pr post 15.september.

Sameiere som ønsker nyhetsbrev og veileder på e-post får dette ved å sende en bestilling til styret@utsyn.info

I Dropbox-mappen finner interesserte også plantegning og fasadetegning for ombyggingen av seksjon 10 i Pilestredet Park 5, se i mappen “Kart og plantegninger”.

 

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 22.august

Protokoll fra ekstraordinært sameiermøte 22.august er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

Både forslaget om utskiftning av målere og forslaget om bruksendring og reseksjonering av det største av næringslokalene i oppgang 5 ble enstemmig vedtatt.

32 sameiere var representert på møtet. 20 møtte opp, 12 hadde gitt fullmakt. Eierne av seksjon 10, som skal gjøre om næringslokalet til tre leiligheter, var til stede og presenterte prosjektet og svarte på spørsmål. Aktuelle leverandører av nye målere stilte også i møtet.

Protokollen sendes ut sammen med nyhetsbrev i september. Sameiere som ikke benytter Dropbox, og trenger protokollen før nyhetsbrevet går ut, kan sende en e-post til styret@utsyn.info

Protokoll fra sameiermøte og oppdaterte vedtekter

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Utsyn 25.april 2017 er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Det samme er oppdaterte vedtekter og husordensregler.

Protokoll, vedtekter og husordensregler sendes alle sameiere pr post i slutten av mai, sammen med nyhetsbrev og ny utgave av veilederen “Hvem svarer på hva i Utsyn”.

Sameiere som ikke har koblet seg til Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og som trenger tilgang til protokoll og oppdaterte vedtekter og husordensregler, kan sende en e-post til styret@utsyn.info

Garasjevask mandag 8.mai

Utsyns garasje vaskes mandag 8.mai. Det er satt opp oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

GARASJEVASK mandag 8. mai 2017

Arbeidet vil pågå i tiden kl. 0730 til kl. 1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor det er fall fra garasjegulv til bod.

Parkerte kjøretøy og gjenstander kan bli fjernet på eiers risiko. Kostnader knyttet til dette eller etter­vask faktureres eier av parkerings­plassen, jf. vedtektenes § 20, 3.ledd.

Hverken styret i Utsyn BS eller Vaktmester Andersen tar ansvar for skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken

blir gjennomført uten hindringer
Oslo, den 18. april 2017
Styret i Utsyn BS