Årskontroll av brannvarslingsanlegg

BrannklokkeTorsdag den 2. august 2018 vil det fra kl. 0800 bli gjennomført årskontroll av brannvarslings­anlegget i Utsyn BS.

Kontrollen involverer ikke sameiets beboere på annen måte enn at korte lydtester av brannklokker og sirener i fellesområdene vil kunne bli hørt.

Kontrollen og testene forventes å være avsluttet i god tid før kl. 1500.

Styret i Utsyn Boligsameie

Garasjevask onsdag 6. juni 2018 i tiden 0730–1600

Utsyns garasje vaskes onsdag 6. juni. Dette er  kunngjort ved oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsynsameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

HOVEDRENGJØRING AV GARASJE
onsdag 6. juni 2018 i tiden 0730–1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass(er) er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor garasjegulv har fall mot bod.

Jf. sameiets vedtekter § 20, 3. ledd, kan eiere av parkeringsplass(er) som ikke frigjør disse, bli belastet for nødvendige kostnader for å få gjennomført rengjøringen.

Hverken styret i Utsyn BS eller Bygårdsservice AS tar ansvar for eventuelle skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken blir gjennomført uten hindringer.

Oslo, den 20. april 2018

Styret i Utsyn BS

Ombygging av strømskapene i Utsyn starter 5.september

Ombygging av strømskapene i Pilestredet Park 1-5 starter 5.september og vil pågå frem til og med 2.oktober.

Strømskapene sitter ved heisdøren i hver bebodde etasje i bygget. Ombyggingen utføres av Assemblin i forbindelse med overgang til individuell strømmåling og fritt valg av strømleverandør. Når det enkelte strømskap bygges om, vil en av tavlene stå strømløs i mellom 6 og 8 timer.

Assemblin trenger ikke tilgang til den enkelte leilighet eller næringseksjon. Det er først når vann- og fjernvarmemålerne skal skiftes at det skjer arbeid i den enkelte seksjon. Informasjon om dette følger i nyhetsbrev i september.

Fremdriftsplan med tidspunkt for ombygging i hver oppgang og hver etasje er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og vil bli tilgjengelig på oppslagstavlene i hver oppgang samt ved inngangen til søppelrommet. Sameiere som ønsker fremdriftsplanen tilsendt kan sende en e-post til styret@utsyn.info

 

Møt opp på ekstraordinært sameiermøte 22.august

Innkallelse og fullmaktskjema til ekstraordinært sameiermøte i Utsyn BS 22.august sendes i posten fredag 11.august til adressen sameierne har registrert hos forretningsfører.

Innkallelsen og fullmaktskjemaet er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Sameiere som trenger dokumentene på e-post kan sende en henvendelse til styret@utsyn.info

På dagsordenen: Overgang til fritt valg av strømleverandør, utskiftning av målere og omgjøring av det største næringslokalet i oppgang 5 til tre leiligheter.

Årskontroll av brannvarslingsanlegg

BrannklokkeFredag den 16. juni 2017 vil det i tiden 0800–1500 bli gjennomført årskontroll av brannvarslingsanlegget i sameiet

Kontrollen vil ikke involvere sameiets beboere på annen måte enn at korte lydtester av brannklokker og sirener i fellesområdene vil kunne bli hørt.

Kontrollen og testene antas å være avsluttet i god tid før kl. 1500.

Styret i Utsyn BS

Dokumenter til Utsyns sameiermøte 25. april 2017

Dokumentheftet til Utsyns sameiermøte 25.april ble sendt ut fra forretningsfører torsdag 6.april. Dokumentheftet er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

Dokumentheftet er sendt i vanlig post til den adresse som er registrert hos forretningsfører.

Revisjonsberetning ettersendes sammen med registreringsskjema, fullmaktsskjema og oppdatert versjon av styrets forslag 4 e. angående Vedlikeholdsfondet.

Endring i planen for maling av garasjen

Plan 1 i garasjen ble ferdig vasket og malt i løpet av arbeidsuken fra 20. tom 24.februar. Pga vinterferien var det færre biler i garasjen enn vanlig, og malerne benyttet muligheten til å fremskynde arbeidet på plan 1.

Sameiere som har parkeringsplass på Plan 1 kan derfor parkere som normalt torsdag 2., fredag 3. og mandag 6.mars.

PLAN 2 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 27.februar, 28.februar og 1.mars. Arbeidet pågår fra klokken 07.45 til 17.00. Parkeringsplassene kan benyttes mellom klokken 17.00 og 07.45.

Hvis kjøretøy ikke fjernes, påløper det ekstra kostnader. Disse kostnadene vil bli viderefakturert eier av den enkelte parkeringsplass.

Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke parkeringsplasser og fellesarealer i garasjen til oppbevaring av private gjenstander, bortsett fra dekk og skiboks. De dagene det pågår vask og maling må også dekk og skibokser fjernes. Gjenglemte dekk og skibokser blir fjernet av sameiets vaktmester, på eiers regning og risiko. Sameiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlig for å varsle sine leietagere, og står ansvarlig hvis leietagere ikke fjerner kjøretøy

Henvendelser om prosjektet: Send en e-post til styret@utsyn.info

Oslo, 27.februar 2017, styret i Utsyn Boligsameie

Låsen til garasjeporten sperret, ny dør klar til bruk med vanlig systemnøkkel.

Den utvendige låsen som sitter til venstre for Utsyns garasjeport ble sperret 13.15 i dag, tirsdag 14.februar. Samtidig ble det skiftet sylinder i låsen i den nye døren til høyre for garasjeporten. Den nye døren kan fra og med i dag åpnes med vanlig systemnøkkel.

Mandag 20.februar fjernes snoren som brukes til å åpne garasjeporten innenifra. Garasjeporten vil etter dette bare kunne åpnes med GSM-løsningen og portåpner, både utenfra og innenfra.

Endringene er i tråd med tidligere varsler fra styret i Utsyn, og et ledd i arbeidet med å øke sikkerheten i garasjen.

Sameiermøte i Utsyn 25.april

Ordinært sameiermøte i Utsyn Boligsameie avholdes 25.april 2017 i Høyskolesenteret, Pilestredet 46, møterom Athene 1, der Utsyn BS har hatt møter en rekke ganger tidligere.

Møtet starter klokken 18.00.

Alle sameiere har møte- og forslagsrett. Hver seksjon har én stemme.

Siste frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på møtet er 15.mars 2017.

Forslag til saker sendes på e-post til styret@utsyn.info, eller leveres i styrets postkasse i Pilestredet Park 2. Kassen er plassert nederst til høyre i postkassestativet. Styret ber om at forslag begrunnes, og at forslagsstiller utformer et forslag til vedtak.

Innkallelse med dagsorden, forslag til behandling, årsregnskap for 2016 og andre faste vedlegg sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før sameiermøtet, i tråd med sameiets vedtekter. Styret vil til orientering fremme forslag om utskiftning av callinganlegget.

Styret minner om at det er valg på to styremedlemmer samt varamedlem. Styret minner også om at det skal velges ny styreleder i 2018, og oppfordrer sameierne til å stille til valg for å ta sin tørn i arbeidet med drift og forvaltning av sameiet. Det vil være en fordel for sameiet at den som stiller til valg som styreleder i 2018 går inn i styret i 2017.

 

Oslo, 13.februar 2017, Styret i Utsyn

Egen side for bestilling av RiksTV i Utsyn

RiksTV har opprettet en egen side for sameiere i Utsyn som ønsker å benytte RiksTVs tilbud. TV-signalene fra Get med basis i den gamle kollektivavtalen slukkes 1.mars 2017. Sameiere i Utsyn står etter dette fritt ved valg av TV-leverandør og TV-løsning.

https://www.rikstv.no/fiber/utsyn-boligsameie/