Årskontroll av brannvarslingsanlegg

BrannklokkeTorsdag den 2. august 2018 vil det fra kl. 0800 bli gjennomført årskontroll av brannvarslings­anlegget i Utsyn BS.

Kontrollen involverer ikke sameiets beboere på annen måte enn at korte lydtester av brannklokker og sirener i fellesområdene vil kunne bli hørt.

Kontrollen og testene forventes å være avsluttet i god tid før kl. 1500.

Styret i Utsyn Boligsameie

Garasjevask onsdag 6. juni 2018 i tiden 0730–1600

Utsyns garasje vaskes onsdag 6. juni. Dette er  kunngjort ved oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsynsameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

HOVEDRENGJØRING AV GARASJE
onsdag 6. juni 2018 i tiden 0730–1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass(er) er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor garasjegulv har fall mot bod.

Jf. sameiets vedtekter § 20, 3. ledd, kan eiere av parkeringsplass(er) som ikke frigjør disse, bli belastet for nødvendige kostnader for å få gjennomført rengjøringen.

Hverken styret i Utsyn BS eller Bygårdsservice AS tar ansvar for eventuelle skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken blir gjennomført uten hindringer.

Oslo, den 20. april 2018

Styret i Utsyn BS

Ombygging av strømskapene i Utsyn starter 5.september

Ombygging av strømskapene i Pilestredet Park 1-5 starter 5.september og vil pågå frem til og med 2.oktober.

Strømskapene sitter ved heisdøren i hver bebodde etasje i bygget. Ombyggingen utføres av Assemblin i forbindelse med overgang til individuell strømmåling og fritt valg av strømleverandør. Når det enkelte strømskap bygges om, vil en av tavlene stå strømløs i mellom 6 og 8 timer.

Assemblin trenger ikke tilgang til den enkelte leilighet eller næringseksjon. Det er først når vann- og fjernvarmemålerne skal skiftes at det skjer arbeid i den enkelte seksjon. Informasjon om dette følger i nyhetsbrev i september.

Fremdriftsplan med tidspunkt for ombygging i hver oppgang og hver etasje er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og vil bli tilgjengelig på oppslagstavlene i hver oppgang samt ved inngangen til søppelrommet. Sameiere som ønsker fremdriftsplanen tilsendt kan sende en e-post til styret@utsyn.info

 

Har du sykkel stående i Utsyn?

Alle sykler i Utsyns sykkelbod og stativer skal merkes med navn og seksjonsnummer. Et av stativene på plan 2 i garasjen fjernes, og sykkelboden skal ryddes.

Frist for å merke sykkel med navn og seksjonsnummer er 14.september. Umerkede sykler fjernes i annen halvdel av september. Sykkelboden skal i tillegg ryddes for alt annet enn sykler. Fristen for å fjerne saker og ting som er lagret eller hensatt i sykkelboden er også 14.september. Les mer om hva som har samlet seg opp i sykkelboden i Utsyns nyhetsbrev for august. Nyhetsbrevet sendes alle sameiere i posten 11.august, og er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

I begynnelsen av september fjernes det høyre sykkelstativet på plan 2 i garasjen. De få syklene som står der må flyttes over til det venstre stativet eller ned i sykkelboden senest mandag 28.august.

Sykkelstativet på plan 2 er lite brukt, og de syklene som står der får plass i ett stativ. Sykler som ikke er fjernet innen fristen blir i første omgang flyttet til en av bodene som disponeres av styret og vaktmester.

Grunnen til at sykkelstativet fjernes er at arealet skal benyttes til parkeringsplass for vaktmester og andre faste drifts- og serviceleverandører.

Sameiere som leier ut har ansvaret for å varsle leietagere om fristene for flytting, merking og rydding.

Problemer med inngangsdørene fra garasjen.

Styret er kjent med problemer knyttet til inngangsdørene fra garasjen.

Dette oppsto etter at det ble satt på sparkeplater i samband med malingarbeidene i garasjen. Flere dører er blitt vanskelige å åpne, dette gjelder spesielt døren fra garasjen inn til søppelrommet. Flere er også blitt vanskelige å lukke. De går ikke igjen av seg selv, slik de skal, og må dras igjen med håndkraft.

Saken er reklamert til Alliero. De har lovet utbedring i løpet av denne uke.

Styret ber at alle har overseende med problemene inntil de er utbedret samt passer på at alle dører lukkes manuelt etter passering.