Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder “Hvem svarer på hva i Utsyn” er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Begge dokumenter sendes også ut pr post 15.september.

Sameiere som ønsker nyhetsbrev og veileder på e-post får dette ved å sende en bestilling til styret@utsyn.info

I Dropbox-mappen finner interesserte også plantegning og fasadetegning for ombyggingen av seksjon 10 i Pilestredet Park 5, se i mappen “Kart og plantegninger”.