Årskontroll av brannvarslingsanlegg

BrannklokkeFredag den 16. juni 2017 vil det i tiden 0800–1500 bli gjennomført årskontroll av brannvarslingsanlegget i sameiet

Kontrollen vil ikke involvere sameiets beboere på annen måte enn at korte lydtester av brannklokker og sirener i fellesområdene vil kunne bli hørt.

Kontrollen og testene antas å være avsluttet i god tid før kl. 1500.

Styret i Utsyn BS