Protokoll fra sameiermøte og oppdaterte vedtekter

Protokoll fra ordinært sameiermøte i Utsyn 25.april 2017 er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Det samme er oppdaterte vedtekter og husordensregler.

Protokoll, vedtekter og husordensregler sendes alle sameiere pr post i slutten av mai, sammen med nyhetsbrev og ny utgave av veilederen “Hvem svarer på hva i Utsyn”.

Sameiere som ikke har koblet seg til Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og som trenger tilgang til protokoll og oppdaterte vedtekter og husordensregler, kan sende en e-post til styret@utsyn.info