Garasjevask mandag 8.mai

Utsyns garasje vaskes mandag 8.mai. Det er satt opp oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

GARASJEVASK mandag 8. mai 2017

Arbeidet vil pågå i tiden kl. 0730 til kl. 1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor det er fall fra garasjegulv til bod.

Parkerte kjøretøy og gjenstander kan bli fjernet på eiers risiko. Kostnader knyttet til dette eller etter­vask faktureres eier av parkerings­plassen, jf. vedtektenes § 20, 3.ledd.

Hverken styret i Utsyn BS eller Vaktmester Andersen tar ansvar for skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken

blir gjennomført uten hindringer
Oslo, den 18. april 2017
Styret i Utsyn BS

Dokumenter til Utsyns sameiermøte 25. april 2017

Dokumentheftet til Utsyns sameiermøte 25.april ble sendt ut fra forretningsfører torsdag 6.april. Dokumentheftet er også tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe.

Dokumentheftet er sendt i vanlig post til den adresse som er registrert hos forretningsfører.

Revisjonsberetning ettersendes sammen med registreringsskjema, fullmaktsskjema og oppdatert versjon av styrets forslag 4 e. angående Vedlikeholdsfondet.