Problemer med inngangsdørene fra garasjen.

Styret er kjent med problemer knyttet til inngangsdørene fra garasjen.

Dette oppsto etter at det ble satt på sparkeplater i samband med malingarbeidene i garasjen. Flere dører er blitt vanskelige å åpne, dette gjelder spesielt døren fra garasjen inn til søppelrommet. Flere er også blitt vanskelige å lukke. De går ikke igjen av seg selv, slik de skal, og må dras igjen med håndkraft.

Saken er reklamert til Alliero. De har lovet utbedring i løpet av denne uke.

Styret ber at alle har overseende med problemene inntil de er utbedret samt passer på at alle dører lukkes manuelt etter passering.