Endring i planen for maling av garasjen

Plan 1 i garasjen ble ferdig vasket og malt i løpet av arbeidsuken fra 20. tom 24.februar. Pga vinterferien var det færre biler i garasjen enn vanlig, og malerne benyttet muligheten til å fremskynde arbeidet på plan 1.

Sameiere som har parkeringsplass på Plan 1 kan derfor parkere som normalt torsdag 2., fredag 3. og mandag 6.mars.

PLAN 2 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 27.februar, 28.februar og 1.mars. Arbeidet pågår fra klokken 07.45 til 17.00. Parkeringsplassene kan benyttes mellom klokken 17.00 og 07.45.

Hvis kjøretøy ikke fjernes, påløper det ekstra kostnader. Disse kostnadene vil bli viderefakturert eier av den enkelte parkeringsplass.

Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke parkeringsplasser og fellesarealer i garasjen til oppbevaring av private gjenstander, bortsett fra dekk og skiboks. De dagene det pågår vask og maling må også dekk og skibokser fjernes. Gjenglemte dekk og skibokser blir fjernet av sameiets vaktmester, på eiers regning og risiko. Sameiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlig for å varsle sine leietagere, og står ansvarlig hvis leietagere ikke fjerner kjøretøy

Henvendelser om prosjektet: Send en e-post til styret@utsyn.info

Oslo, 27.februar 2017, styret i Utsyn Boligsameie

Låsen til garasjeporten sperret, ny dør klar til bruk med vanlig systemnøkkel.

Den utvendige låsen som sitter til venstre for Utsyns garasjeport ble sperret 13.15 i dag, tirsdag 14.februar. Samtidig ble det skiftet sylinder i låsen i den nye døren til høyre for garasjeporten. Den nye døren kan fra og med i dag åpnes med vanlig systemnøkkel.

Mandag 20.februar fjernes snoren som brukes til å åpne garasjeporten innenifra. Garasjeporten vil etter dette bare kunne åpnes med GSM-løsningen og portåpner, både utenfra og innenfra.

Endringene er i tråd med tidligere varsler fra styret i Utsyn, og et ledd i arbeidet med å øke sikkerheten i garasjen.

Viktig melding: Datoer for vask og maling av Utsyns garasje

Utsyns garasje vaskes og males hverdager i perioden 23.februar til og med 6.mars. Arbeidet pågår fra klokken 07.45 til 17.00. Parkeringsplassene kan brukes mellom klokken 17.00 og 0745.

PLAN 2 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 23.februar, 27.februar, 28.februar og 1.mars.

PLAN 1 må være tømt for kjøretøy mellom klokken 07.45 og 17.00 24.februar, 2.mars, 3.mars og 6.mars.

Hvis kjøretøy ikke fjernes, påløper det ekstra kostnader. Disse kostnadene vil bli viderefakturert eier av den enkelte parkeringsplass.

Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke parkeringsplasser og fellesarealer i garasjen til oppbevaring av private gjenstander, bortsett fra dekk og skiboks, jf husordensreglenes punkt 9.2. De dagene det pågår vask og maling må også dekk og skibokser fjernes. Gjenglemte dekk og skibokser blir fjernet av sameiets vaktmester, på eiers regning og risiko. Sameiere som leier ut parkeringsplass er ansvarlig for å varsle sine leietagere, og står ansvarlig hvis leietagere ikke fjerner kjøretøy og eventuelle dekk/skibokser.

Arbeidene utføres av Alliero AS. Les om firmaet på www.alliero.no. Sameiets tidligere forretningsfører, Arild Veiby, er engasjert som prosjektleder. Henvendelser om prosjektet: Send en e-post til styret@utsyn.info

Oslo, 13.februar 2017, styret i Utsyn Boligsameie

Sameiermøte i Utsyn 25.april

Ordinært sameiermøte i Utsyn Boligsameie avholdes 25.april 2017 i Høyskolesenteret, Pilestredet 46, møterom Athene 1, der Utsyn BS har hatt møter en rekke ganger tidligere.

Møtet starter klokken 18.00.

Alle sameiere har møte- og forslagsrett. Hver seksjon har én stemme.

Siste frist for å sende inn saker som ønskes behandlet på møtet er 15.mars 2017.

Forslag til saker sendes på e-post til styret@utsyn.info, eller leveres i styrets postkasse i Pilestredet Park 2. Kassen er plassert nederst til høyre i postkassestativet. Styret ber om at forslag begrunnes, og at forslagsstiller utformer et forslag til vedtak.

Innkallelse med dagsorden, forslag til behandling, årsregnskap for 2016 og andre faste vedlegg sendes ut høyst 20 dager og minst 8 dager før sameiermøtet, i tråd med sameiets vedtekter. Styret vil til orientering fremme forslag om utskiftning av callinganlegget.

Styret minner om at det er valg på to styremedlemmer samt varamedlem. Styret minner også om at det skal velges ny styreleder i 2018, og oppfordrer sameierne til å stille til valg for å ta sin tørn i arbeidet med drift og forvaltning av sameiet. Det vil være en fordel for sameiet at den som stiller til valg som styreleder i 2018 går inn i styret i 2017.

 

Oslo, 13.februar 2017, Styret i Utsyn