Egen side for bestilling av RiksTV i Utsyn

RiksTV har opprettet en egen side for sameiere i Utsyn som ønsker å benytte RiksTVs tilbud. TV-signalene fra Get med basis i den gamle kollektivavtalen slukkes 1.mars 2017. Sameiere i Utsyn står etter dette fritt ved valg av TV-leverandør og TV-løsning.

https://www.rikstv.no/fiber/utsyn-boligsameie/

Maling av oppganger starter mandag 9.januar

Maling av oppganger, inngangspartier, søppelrom og garasjen i Utsyn starter 9.januar og varer til 31.mars.

Malingsarbeidene i oppgangene omfatter følgende: Vegger, listverk langs gulv og dører i fellesarealer, listverk(gerikter) rundt den enkeltes inngangsdør, men ikke selve døren, trappevanger og trappetrinn, samt sprosser og gerikter rundt vinduer. I tillegg utbedres skader på vegger og hjørner. Hjørnene forsterkes.

Malingsarbeid i søppelrom og garasje: Veggene i søppelrommet vaskes og males. Veggene i garasjen vaskes og males. Inngangsdørene til garasjen males og forsterkes. Skader utbedres og hjørnene forsterkes.

Fremdriftsplan:

  • Oppgang 1    Fra 9.januar til 24.januar
  • Oppgang 2    Fra 25.januar til 10.februar
  • Oppgang 4    Fra 13.februar til 28.februar
  • Oppgang 5    Fra 29.februar til 17.mars
  • Oppgang 3    Fra 29.februar til 7.mars
  • Garasje          Fra 20.mars til 31.mars
  • Søppelrom    Fra 29.mars til 31.mars

NB 1: Det kan skje avvik fra planen. Hvis avvikene blir betydelige sendes det ut oppdatert informasjon til alle sameiere.

NB 2: Det vil bli nødvendig å stenge deler av garasjen i kortere perioder. Nøyaktig informasjon følger når det nærmer seg.

Et par – tre dager før arbeidet starter må sameierne sørge for å fjerne dørmatter og fjerne eventuelle skilt, kroker fra listene/geriktene rundt inngangsdøren.

Styret minner om at det ikke er tillatt å bruke oppganger og andre fellesarealer til oppbevaring av private gjenstander, jf husordensreglenes punkt 5.6. og 5.7.

Arbeidene utføres av Alliero AS. Les om firmaet på www.alliero.no. Sameiets tidligere forretningsfører, Arild Veiby, er engasjert som prosjektleder.

Spørsmål, tips og andre henvendelser om prosjektet: Send en e-post til styret@utsyn.info