Oppdatering om tilbud fra RiksTV

1.mars 2017 utløper den kollektive TV-avtalen med Get, og sameiere som ønsker et TV-tilbud står deretter fritt til å velge leverandør. Styret har inngått en storkundeavtale med RiksTV.

Oppdatering om priser, betingelser og kontaktinformasjon hos RiksTV er lagt ut i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe sammen med oversikt over kanaltilbud. Informasjonen inngår også i nyhetsbrev som sendes alle registrerte sameiere pr post 22.desember.

Sameiere som ikke benytter Dropbox, kan bestille nyhetsbrev og oversikt over kanaltilbud ved å sende en e-post til styret@utsyn.info.

Tommelen ned for kjøp av næringslokalet i PP5

Det ekstraordinære sameiermøtet i Utsyn 29.november 2016 sa nei til at sameiet kjøper seksjon 10; det største av næringslokalene på bakkeplan i Pilestredet Park 5. Protokoll og Power Point-presentasjon fra møtet er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Protokoll sendes også pr post til alle registrerte sameiere 22.desember 2016.