Kobling til fibernettet starter 28.november

Alle boligseksjoner som ønsker det får gratis oppkobling til det fibernettet Lynet Internett la inn i Pilestredet Park 1-5 i 2013. Lynet forsterker nettet i forbindelse med omlegging og modernisering av Utsyns TV- og Internett-tilbud. Gratis oppkobling er et engangstilbud.

Alle sameiere får eget brev om omlegging og modernisering av Utsyns TV- og Internett-tilbud sammen med Nyhetsbrev og ny utgave av “Hvem svarer på hva i Utsyn”.

40 av Utsyns boligseksjoner har allerede internett-tilgang via fibernettet med abonnement hos Lynet. Oppkoblingen av de øvrige 97 seksjonene starter mandag 28.november, og vil ta inntil 30 minutter i hver seksjon, totalt 6-7 arbeidsdager.

Oppkobling er gratis. Dette er et engangstilbud, som forutsetter at oppkobling skjer i tiden 28.november til 6.desember. Etternølere må betale ordinære priser. Lynets medarbeidere setter opp lapp på den enkeltes inngangsdør med ca-tidspunkt for oppkobling. Lappene settes opp torsdag 24.november eller fredag 25.november. Den enkelte sameier må selv rydde, hvis det er nødvendig for å gi Lynet enkel tilgang til koblingspunktet, som sitter ved siden av telefonkontakten. Seksjonseiere som ikke kan være hjemme, kan gi fullmakt til at låsesmed fra sameiets faste leverandør Hemer Lås åpner for Lynets medarbeidere. Send en e-post til styret@utsyn.info med følgende tekst, innen klokken 20.00 søndag 27.november:

”Jeg gir med dette låsesmed fra Hemer Lås fullmakt til å åpne døren til min leilighet for å gi medarbeidere fra Lynet Internett tilgang til leiligheten i forbindelse med kobling til fibernettet i Pilestredet Park 1-5.

Navn, adresse, seksjonsnummer, etasje” (H-nummeret skal ikke brukes.)

Still på ekstraordinært sameiermøte

Skal Utsyn Boligsameie kjøpe det store næringslokalet i Pilestredet Park 5? Møt opp på ekstraordinært sameiermøte 29.november klokken 18.00 og si din mening.

Hvis du ikke kan komme, kan du gi fullmakt til en nabo, en venn eller en som sitter i styret.

Møtet avholdes i Café Mestizo, lokalene saken handler om. Vatne Invest, som har eid lokalet siden 2006, har lagt det ut for salg gjennom Nova Næringsmegling. Prospektet finner du i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, under “Sameiermøter”.

Det har vært og er mange problemer med næringslokalene, og tilsvarende mange klager på bråk, røyking, sterk matlukt og privat bruk av fellesarealene. Kjøp av lokalet vil gi sameiet mulighet til å finne en varig løsning på problemene, men kjøp innebærer samtidig økonomisk risiko, fellesgjeld og nedprioritering av andre prosjekter.

Formålet med møtet er å gi Utsyns sameiere mulighet til å ta stilling til om sameiet skal kjøpe lokalet.

Rett etter sameiermøtet blir det informasjonsmøte om omlegging av TV- og Internett-tilbudet i Pilestredet Park 1-5. Se egen sak.