Motoren i ventilasjonsanlegget skiftes 3.januar

Torsdag 3.januar skifter sameiets serviceleverandør Solland AS motor i ventilasjonsanlegget. Arbeidet starter klokken 09.00 og tar ca fire timer, med forbehold om at det oppstår uforutsette problemer.

Ventilasjonsanlegget vil være ute av funksjon i hele arbeidsperioden.

Arbeidet var opprinnelig planlagt 21.desember, men måtte utsettes fordi det ble levert ny motor av feil størrelse. Feilen blir ikke belastet sameiet.

Årskontroll av brannvarslingsanlegg

BrannklokkeTorsdag den 2. august 2018 vil det fra kl. 0800 bli gjennomført årskontroll av brannvarslings­anlegget i Utsyn BS.

Kontrollen involverer ikke sameiets beboere på annen måte enn at korte lydtester av brannklokker og sirener i fellesområdene vil kunne bli hørt.

Kontrollen og testene forventes å være avsluttet i god tid før kl. 1500.

Styret i Utsyn Boligsameie

Garasjevask onsdag 6. juni 2018 i tiden 0730–1600

Utsyns garasje vaskes onsdag 6. juni. Dette er  kunngjort ved oppslag i garasjen og i oppgangene. Oppslaget er også tilgjengelig i Utsynsameiernes Dropbox-mappe, slik at sameiere som leier ut garasjeplass kan videresende til sine leietagere.

Kopi av oppslaget følger her:

HOVEDRENGJØRING AV GARASJE
onsdag 6. juni 2018 i tiden 0730–1600

Alle kjøretøy og eventuelt gjenstander må denne dagen være fjernet fra garasjen senest kl. 0715.

Seksjonseiere som leier ut parkeringsplass(er) er ansvarlige for å varsle sine leietakere.

Vær oppmerksom på at det i forbindelse med rengjøringen kan trenge fukt eller små mengder vann inn i boder hvor garasjegulv har fall mot bod.

Jf. sameiets vedtekter § 20, 3. ledd, kan eiere av parkeringsplass(er) som ikke frigjør disse, bli belastet for nødvendige kostnader for å få gjennomført rengjøringen.

Hverken styret i Utsyn BS eller Bygårdsservice AS tar ansvar for eventuelle skader på kjøretøy eller gjenstander som ikke er fjernet vaskedagen.

Vennligst bidra til at garasjevasken blir gjennomført uten hindringer.

Oslo, den 20. april 2018

Styret i Utsyn BS

Rettelse: Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5

Vannet stenges ikke i Pilestredet Park 1-5 natten mellom torsdag 12. og fredag 13.oktober, slik det ble opplyst på oppslag fra driftsentralen PPØ i forrige uke.

Utsyn har sin vanntilførsel fra rør i Stensberggt, og berøres ikke av arbeidene som pågår i Pilestredet Park.

Den feilaktige opplysningen skyldtes en misforståelse hos driftsentralen PPØ, som eies av alle grunneierne i Pilestredet Park.

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder

Nyhetsbrev for september og ny utgave av Utsyns veileder “Hvem svarer på hva i Utsyn” er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe. Begge dokumenter sendes også ut pr post 15.september.

Sameiere som ønsker nyhetsbrev og veileder på e-post får dette ved å sende en bestilling til styret@utsyn.info

I Dropbox-mappen finner interesserte også plantegning og fasadetegning for ombyggingen av seksjon 10 i Pilestredet Park 5, se i mappen “Kart og plantegninger”.

 

Ombygging av strømskapene i Utsyn starter 5.september

Ombygging av strømskapene i Pilestredet Park 1-5 starter 5.september og vil pågå frem til og med 2.oktober.

Strømskapene sitter ved heisdøren i hver bebodde etasje i bygget. Ombyggingen utføres av Assemblin i forbindelse med overgang til individuell strømmåling og fritt valg av strømleverandør. Når det enkelte strømskap bygges om, vil en av tavlene stå strømløs i mellom 6 og 8 timer.

Assemblin trenger ikke tilgang til den enkelte leilighet eller næringseksjon. Det er først når vann- og fjernvarmemålerne skal skiftes at det skjer arbeid i den enkelte seksjon. Informasjon om dette følger i nyhetsbrev i september.

Fremdriftsplan med tidspunkt for ombygging i hver oppgang og hver etasje er tilgjengelig i Utsyn-sameiernes Dropbox-mappe, og vil bli tilgjengelig på oppslagstavlene i hver oppgang samt ved inngangen til søppelrommet. Sameiere som ønsker fremdriftsplanen tilsendt kan sende en e-post til styret@utsyn.info